Golfpark 2 Sunset

 

Kære nye beboer

Velkommen til Golfpark2Sunset. Vi håber I bliver glade for at bo her.  Sunset er en ejendom for hele familien, med både legeplads i gården og byparken 5 minutter herfra. Her finder I hundeløbegård, flere legeområder for børn, samt en fodboldbane, hvor den lokale fodboldklub Ørestad IF holder til. 

I slutningen af august holder vi vores årlige gårdfest. Her mødes beboerne til fællesgrill og hygge. Vi håber, I vil deltage i dette arrangement, da det er en rigtig god måde at møde resten af ejendommens beboere på.

Ejendommens vicevært hedder Marek.  Marek kan kontaktes på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller på telefon: 31798886 mandag–fredag i tidsrummet 8-16. Har I behov for at kontakte bestyrelsen kan I gøre dette på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved at sende til det enkelte bestyrelsesmedlem f.eks. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Viceværten tager sig af navneskilte på postkasse ved dørtelefonen og ved døren. Han sørger for trappevask og for at der er pænt i gården.

Da det er en ejerlejlighed du/I er flyttet ind i er, alt inden for dine/jeres vægge eget ansvar, og alle vandrette rør skal vedligeholdes for egen regning – også afløb.

Er der behov for akut hjælp, ring akuttelefonen 70302020: Her henvises til husets håndværkere.

Husorden - reglement

Generelt

Beboerne er i enhver henseende forpligtet til at benytte ejendommen og fællesarealer på en måde, der ikke virker generende for de øvrige beboere. Beboerne er forpligtet til straks at foretage anmeldelse til viceværten eller bestyrelsen, hvis der sker skader på fællesinstallationer, ledninger, glasrækværket og lign.

Affald 

Husholdningsaffald Der må kun benyttes dertil egnede poser (15-20 l), som skal være forsvarligt lukkede, således at skakterne ikke bliver tilstoppet. Der må ikke henkastes affald på fællesarealerne eller andre steder end i affaldsskakte eller dertil egnede beholdere.

I miljøskuret i gården kan der afleveres pap skåret i stykker så det passer i containeren og er foldet sammen så det fylder mindst muligt. Ingen pizzabakker (gør dem våde, og krøl dem sammen og læg dem i en skraldepose til skakten. Der findes også containere til plast, metal og elaffald. Henstil ikke andet affald her.

Glas og aviser afleveres i containerne ved Sejlhuset.

Affald der ikke fjernes af Kommunens Dagrenovation, påhviler det de enkelte beboere selv at fjerne, herunder bortskaffelse af farligt affald, gammelt inventar og byggeaffald.

Storskrald skal afleveres på Kommunens Genbrugsstationer Find din genbrugsplads - ARC (a-r-c.dk)

Bygningsarbejde

Støjregler skal overholdes (se under støj). Der skal anvendes en borehammermaskine når der bores i betonvæggene. Giv naboer besked, hvis der er tale om større arbejdsprojekter (specielt på skæve tider). Medfører bygningsarbejdet at fællesarealer svines til, er det den bygningsansvarliges pligt, at rengøre arealerne snarest efter udført arbejde.

Kræver bygningsarbejdet, at der lukkes for vand eller el i ejendommen skal dette aftales med viceværten. Beboerne vil blive adviseret af viceværten senest dagen før. Omfatter bygningsarbejdet indgreb i bærende konstruktioner, som f.eks. vægge, skal bestyrelsen give tilladelse til arbejdets udførelse, og der skal foreligge en byggetilladelse før arbejdet påbegyndes. Kontakt altid bestyrelsen i god tid og i tvivlstilfælde.


Vi har et fællesllokale i kælderen mellem opgang B og C. Fælleslokalet kan anvendes til private arrangementer uden musik. Det lejes for 250 kr + 1000 kr i depositum. Der er plads til max 50 personer. Det bookes via mail. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Barnevogne og sko må ikke placeres i trapperummet.

Cykler, og lign. må kun henstilles i de etablerede cykelstativer eller i de dertil indrettede kælderarealer. Hvis man ikke bruger sin cykel i længere tid, bør den stilles i eget kælderrum. Knallerter og scootere må ikke placeres op ad facaden, men henvises til at parkere ved siden af cykelstativerne.

Glasrækværk på altaner og svalegange - Der må ikke hænges potteplanter, vasketøj eller andre genstande på ydersiden af rækværket.

Der må anvendes gas- og el-grill på altaner og fællesarealer. Der skal anvendes grillstarter og kuglegrill. Der må ikke anvendes engangsgrill, ej heller brændbare væsker. Brug af grill på altaner må ikke være til gene for andre beboere.

Brug af grill på fællesområdet må ikke være til gene for andre beboer og grillen må ikke stå direkte på græsarealerne. Husk at rydde op efter brug.

Møbler på fællesarealer - Det er ikke tilladt at stille møbler eller andre genstande på fællesarealer eller i kældergangene. Det er dog tilladt at bruge møbler på fællesområdet såfremt møblerne bliver fjernet direkte efter brug.

Husdyr- Det er tilladt i hver lejlighed at holde almindelige husdyr, såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for andre beboere. Husdyr skal holdes i snor på fællesområdet. Husdyr må ikke forrette nødtørft på ejendommens område.

Kælderrum - Hver lejlighed disponerer over et kælderrum eller depot rum. Pga. bygningssundheden må der ikke opbevares fordærvelige varer i kælderrum.

Der må hverken henstilles / parkeres motorkøretøjer herunder motorcykler, anhængere, campingvogne, både etc. på fællesarealer eller foran mobilsugsanlægget. Disse henvises til den almindelige parkering og reglerne herfor.

Rygning er ikke tilladt i elevatorer, kælderarealer, fællesarealerne eller trappeopgange. Rygning skal aldrig være til gene for andre beboere (eks. må der ikke ryges under åbne vinduer, og der må ikke henkastes cigaretskodder e.l. på fællesarealer).

Støj - Der opfordres først og fremmest til at alle tager hensyn til hinanden, når der bores, hamres, høres musik osv.

Derudover har det vist sig at være nødvendigt med nogle regler for at undgå støjgener:

  • Boren, hamren anden brug af værktøj og tilsvarende arbejdsstøj skal begrænses til tidsrummet: Hverdage 9:00–19:00 og weekend (og helligdage) 10:00 – 17:00.
    • En almindelig slagboremaskine kan ikke klare betonen. Der skal bruges en rigtig hammerboremaskine
  • Derudover skal der være general ro i ejendommen I tidsrummet: Hverdage 21:00-08:00 og weekend (og helligdage) 22:00-09:00. Dette inkluderer specifikt: Musik, brug af musikinstrumenter og at man færdes lavmælt på altanen (dvs. at der ikke råbes, høres musik, snakkes højt osv.).
  • Hvis man ønsker at holde fest, skal dette annonceres 5 dage før selve festen, og man bedes altid tage hensyn til andre beboere i forhold til støjgener.

Ørestad, 2023 -  Bestyrelsen af Golfpark 2 Sunset